Yeslampenwelt

Bli en del av Lampegiganten-fellesskapet

#YESLAMPEGIGANTEN

Vi elsker alle å samle inspirasjon og utforske de vakre hjemmene som er lagt ut på Instagram, Pinterest og Facebook. Det er spennende og oppmuntrer en til å planlegge sitt eget hjem!

Vi vil be deg om tillatelse til å dele bildene dine, på nettstedet vårt, på sosiale medier og i våre nyhetsbrev - vi vil selvfølgelig gi deg æren.

Hvis det er greit at vi deler bildene dine, merk dem med emneknaggen #yesLampegiganten. Det er en enkel måte å fortelle oss at du gir oss tillatelse til å bruke bildene og at du godtar følgende betingelser: Du gir Lampegiganten fullmakt til å bruke bildene merket med #yesLampegiganten på nettstedet vårt, på sosiale medier og i nyhetsbrevene våre. Denne avtalen er ikke-eksklusiv og royalty-fri. Vi vil aldri påstå at vi eier bildene dine, men vi vil bruke dem til markedsføringsformål i Lampegiganten-nettbutikkene og i vårt sosiale nettverk.

Bildene dine vil bli publisert i følgende Lampegiganten-nettbutikker:

Tyskland, Belgia, Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Italia, Nederland, Norge, Østerrike, Polen, Sverige, Sveits, Slovakia, Spania, Tsjekkia, Storbritannia

Vi er aktive på følgende kanaler:

Facebook, Instagram, Pinterest, Youtube, E-Mail-Marketing.

Facebook, Instagram, Pinterest, Youtube, e-postmarkedsføring. Din tillatelse betyr at du beholder rettighetene til bildene dine og at alle personer som vises på disse bildene har akseptert at de vil bli brukt av Lampegiganten til online markedsføring. Samtidig godtar du at bruken av bildene dine ikke bryter tredjeparts rettigheter eller bryter loven.

Når du gir oss tillatelse til å bruke et av bildene dine, kan det vises på nettstedet vårt, en inspirasjonsside, en produktside eller en kategoriside og så videre - nedenfor kan du se eksempler på hvordan det kan se ut.

Vi vil alltid koble bildet ditt på Instagram til profilen din, slik at våre besøkende også kan besøke deg.


Screenshot-1

Screenshot-2

Screenshot-3

Vi gleder oss til å dele bildene dine og inspirere våre kunder og følgere!

Vennlig hilsen,
Lampegiganten


Become part of the Lampenwelt community

#YESLAMPENWELT

We all love to gather in­spirat­ion and ex­plore the beauti­ful homes posted on Insta­gram, Pinter­est and Face­book. It's ex­citing and encourages you to plan for your own home!

We would like per­mis­sion to share your pic­tures on our web­site, on social media and in our news­letters – crediting you, of course.

If you’re happy with us shar­ing your pic­tures, tag them with the hash­tag #yesLampenwelt. It’s an easy way to let us know that you give us per­mission to use the images and that you agree to the follow­ing con­ditions:

You give Lampenwelt per­mis­sion to use the images tagged with #yesLampenwelt on our website, on social media and in our news­letters. This agree­ment is non-exclusive and royalty-free. We will never claim owner­ship of your images, but we will use them for market­ing purposes on the Lampen­welt webshops and in our social network.

Your pictures will be published on the following Lampenwelt web­shops:

Germany, Belgium, Denmark, Finland, France, Ireland, Italy, Netherlands, Norway, Austria, Poland, Sweden, Switzerland, Slovakia, Spain, Czech Republic, United Kingdom

We are active on the following channels:

Face­book, Insta­gram, Pinterest, Youtube, e-mail marke­ting. Your permis­sion means that you retain the rights to your images, and that any people ap­pearing in those images have ac­cepted that they will be used by Lampen­welt for online market­ing. At the same time, you accept that the use of your images does not in­fringe upon the rights of third parties or violate the law.

When you give us per­mis­sion to use one of your images, it could appear on our home­page, an in­spiration page, a product or category page, and so on – below you can see ex­amples of how it might look.

We will always link to your image on Instagram or your profile so our visitors can visit you as well.

We are looki­ng for­ward to sharing your images and inspiring our customers and followers!

Best regards,
Lampegiganten

  • 1 200 000 produkter på lager
  • 50 dagers åpent kjøp
  • Topp kundeservice og eksperthjelp

Dra fordel av eksklusive rabatter kun for abonnenter på nyhetsbrevet!

Registrer deg nå for vårt gratis nyhetsbrev og spar i dag!

250 kr rabattkode

*Rabattkoden er gyldig i 21 dager fra mottakelse og gjelder bestillinger med en minimumsverdi på 1500 kr. Kun en rabattkode per kunde og for én bestilling. Kan ikke kombineres med andre kuponger eller koder og kan ikke senere trekkes fra en regning. Kan ikke løses inn for produkter fra produsentene Homematic IP og Philips Hue.