Kun

Ekstra rabatt: 10 % fra 1299 kr | 13 % fra 1799 kr - på nesten alt

Opptil 70 % på 15 000+ produkter

Tips til håndtering av batterier

Ved en ikke forsvarlig lagring og avfallshåndtering kan de kjemiske innholdsstoffene i batteriene skade både helse og miljø. Kun ved å ta vare på og kaste batteriene utenom restavfallet kan man unngå både helse- og miljøskadelige effekter. Batterier kan også inneholde gjenvinnbare råstoffer. Dette er noen av grunnene til at det ikke er tillatt å kaste batterier i restavfallet.

Som forbruker av batteriene er du lovpålagt å tilbakelever eller på annen måte returnere batteriene i forhold til loven. I tillegg til å levere batteriene tilbake til dem som solgte batteriene kan man levere batteriene til mottak for farlig avfall og kommunale miljøstasjoner.

Rett omgang med brukte batterierRett omgang med brukte batterier

Tegnet med den gjennomkryssede avfallsbeholderen, betyr at batteriene ikke kan kastet i restavfallet på grunn av at de inneholder miljøgifter.

Under dette tegnet kan man også finne følgende symboler med betydningene:

Pb: Batteriet inneholder bly
Cd: Batteriet inneholder kadmium
Hg: Batteriet innholder kvikksølver