Akustiske pendelarmaturer kontor
FORBEDRET VELVÆRE GJENNOM BEDRE ROMAKUSTIKK

Akustiske lamper

I kontorhverdagen er støy fra skrivere, telefonsamtaler eller tastaturer uunngåelig. For å opprettholde produktiviteten og beskytte helsen til de ansatte mot støystress (de ansattes produktivitet faller med opptil 10 % på grunn av støystress) er moderne virksomheter avhengige av lydisolerende tiltak. En av de mest effektive hjelpemidlene er akustiske lamper, som kombinerer behovet for kunstig kontorbelysning med lydabsorpsjon.

Former for støy

Støy på byggeplassen
Støyens virkninger på hørselen

Påvirker hørselen direkte, kan i verste fall gi en støyskade. Disse forekommer sjelden i kontorhverdagen, men innen arbeidssikkerhet, f.eks. under byggearbeid, er de et viktig tema.

Støy på kontoret
Støyens virkninger på annet enn hørselen

En stressreaksjon på et støynivå som er for høyt, f.eks. uttrykt gjennom redusert produktivitet, men som også påvirker helsen. Disse forekommer hyppigst i kontorhverdagen.

Støy fra mange mennesker
Cocktailparty-Effekt

Utilstrekkelig lyddemping gjør at også personlige samtaler blir hørt. Det mangler akustisk privatliv, og man føler hele tiden at ens samtaler blir «overhørt».

Informasjon om lovpålagte krav

Det finnes ingen lovpålagte støygrenser for kontoret. DIN EN ISO 11690-1 anbefaler imidlertid maksimalverdier, som vi tar hensyn til i våre råd samt andre anbefalinger fra statlige institusjoner og fagforeninger.

  • Lydtrykknivåer på > 55 dB oppleves allerede som ubehagelige

  • Ved > 70 dB blir talekvaliteten dårligere

  • På kontorer bør bakgrunnsstøynivået ikke overstige 30–45 dB

  • På industriarbeidsplasser er bakgrunnsstøynivåer på 65–70 dB nesten ikke til å unngå

Frittstående armaturer med støyisolering

Den største støybelastningen på kontoret kommer fra elektroniske apparater og de ansatte selv. Med et godt kontorkonsept og akustiske lamper av høy kvalitet sikrer vi bedre romakustikk og dermed høyere tilfredshet blant de ansatte.

Bruksområder for akustiske lamper

Det finnes flere måter å redusere støy på kontoret på (se nedenfor for flere tiltak). Også i det offentlige rom, f.eks. innen restaurantbransjen, har man behov for mindre støy. Akustiske lamper er en praktisk og estetisk tiltalende løsning. De kombinerer lys og lydabsorpsjon ved å ha en konstruksjon med lydabsorberende materiale, f.eks. bomullsfilt.

Enkelarbeidsplass
Arbeidsplass for én person
Kontorlandskap
Åpent kontorlandskap
Moterom
Møterom
Gastronomi
Restaurant og servering

Flere støydempende tiltak

Tak
Tak

En betydelig effekt kan oppnås ved hjelp av akustikkplater i taket i tillegg til akustiske lamper.

Vegg
Vegg

Siden vegger er svært ikke-absorberende, reflekterer de lyden. Bilder, kalendere eller plakater kan motvirke dette.

Gulv
Gulv

I motsetning til parkett absorberer tepper støy fra fottrinn. Planter i rommet absorberer også lyd.

Sofa
Møbler

Bokhyller, arkivskap og selvfølgelig en møtesofa har en positiv innvirkning på akustikken i rommet.

Vindu
Vindu

Lydabsorberende persienner eller gardiner hindrer at støy spretter av vinduene og reflekteres tilbake til rommet.

Romdeling
Romdeling

Om mulig bør kopimaskiner og skrivere plasseres i et eget adskilt rom. Denne støykilden finner de fleste irriterende.

Kontaktskjema

For dataene som sendes inn via kontaktskjemaet vårt, gjelder personvernreglene.

Vanlige spørsmål

Hva brukes akustiske lamper til?

Hvordan fungerer akustiske lamper?

Hvor brukes akustiske lamper?

Hvilke typer akustiske lamper finnes det?