Kun

Ekstra rabatt: 10 % fra 1299 kr | 13 % fra 1799 kr - på nesten alt

Opptil 70 % på 15 000+ produkter

Riktig deponering av EE-avfall

I januar 2003 ble Europaparlamentets og Rådets direktiv om Waste Electric and Electronic Equipment, det såkalte WEE-direktivet ble vedtatt. Norge er forpliktet til å implementere direktivet gjennom EØS-avtalene. I WEE-direktivet kreves det at det opprettes et produsentregister som skal samle inn og sammenstille data om produksjon, eksport og import av nye EE-produkter. Det kreves også at man registrerer innsamling og behandling av EE-avfall. I Norge har man opprettet EE-registeret for å møte kravet om et slikt produktregister.

Følgende lyspærer og EE-avfall er ikke tillatt å kaste i vanlig søppel:

  • Alle typer lyspærer
  • Lamper med innebygget LED-pærer
  • Andre elektroniske produkter som bruker strøm eller går på batteri

Vi tar, kostnadsfritt, imot dine gamle EE-produkter av samme slag som vi selger.

Riktig omgang med knuste sparepærer eller lysstoffrør

Sparepærer og lysstoffrør inneholder en lav mengde med kvikksølv, som imidlertid er langt under lovlig tillatte grenseverdier, slik at de ikke skal utøve noe fare for deg eller de rundt deg. Allikevel er det lurt å ta noen forholdsregler dersom uhellet er ute og du har knust en sparepære eller et lysstoffrør for å unngå damp fra kvikksølvrestene.

  • Åpne vinduet og luft både når du rydder opp og gjerne i 20-30 minutter etter du er ferdig med oppryddingen.
  • Fjern den skadede sparepæren/lysstoffrøret med en lett fuktig klut. Unngå hudkontakt og benytt gjerne hansker.
  • Legg alt sammen i en lufttett pose eller i et engangsglass.
  • Det oppsamlede avfallet leveres som farlig avfall.
  • Unngå å bruke støvsuger da det kan spre kvikksølv til omgivelsene.