Personvern, cookies og informasjonssikkerhet

Du kan skrive ut eller lagre dette dokumentet med ditt vanlige internettprogram (= nettleser: som regel «Fil» -> «Lagre som»). Du kan også laste ned og lagre dokumentet i pdf-format ved å klikke på «Last ned PDF» nederst på siden. For å åpne pdf-filen trenger du gratisprogrammet Adobe Reader (kan lastes ned på www.adobe.com) eller et annet program som håndterer pdf-formatet.

Personvernerklæring - Lampegiganten.no

Beskyttelsen av ditt personvern er viktig for oss. Vi legger til grunn alle gjeldende lover og regler ved vår behandling av dine data. Data som gjelder deg personlig kalles personopplysninger, se punkt 2 nedenfor.

Vi gir deg her en oversikt over hvilke data som samles inn på våre nettsider, på hvilken måte disse dataene behandles og videreformidles, på hvilken måte du kan finne informasjon dette og hvilke sikkerhetstiltak vi tar for å beskytte dine data.

Her finner du følgende informasjon:

 1. Hvem er din kontakt for behandling av personopplysninger?
 2. Hvilke data trenger vi fra deg for din bruk av våre nettsider? Hvilke data blir innhentet og lagret ved bruk?
 3. Vårt behandlingsgrunnlag for dine personopplysninger
 4. Hvordan blir mine Personopplysninger benyttet, og videreformidles de ev. til tredjeparter og til hvilket formål skjer dette?
 5. Henvisning til eksterne tjenester på sosiale medier
 6. Hvilke sikkerhetstiltak har vi tatt for å beskytte dine data?
 7. Reklame via e-post (f.eks. nyhetsbrev på e-post)
 8. Nyhetsbrev-sporing
 9. Reklame per post
 10. Blogg med kommentarfunksjon
 11. Live chat
 12. Ved bruk av våre nettsider blir en cookie lagret på datamaskinen. Hva betyr dette?
 13. Bruk av tjenester til markedsførings- og analyseformål
 14. Rettigheter for de berørte
 15. Endringer av denne Personvernerklæringen

1. Hvem er din kontakt for behandling av personopplysninger?

Kontakt med hensyn til spørsmål eller annet relatert til ditt personvern og datasikkerhet skjer via våre nettsider Lampegiganten.no eller på e-post til personvern@lampegiganten.no. Vår adresse og telefonnummer er:

Lampenwelt GmbH
Seelbüde 13
36110 Schlitz
Tyskland
Telefon: 23 96 04 30

2. Hvilke data trenger vi fra deg for din bruk av våre nettsider? Hvilke data blir innhentet og lagret ved bruk?

Personopplysninger er informasjon som gjelder en identifisert eller identifiserbar fysisk person slik som f.eks. ditt navn, din adresse, ditt telefonnummer, din fødselsdato, dine bankdata samt din IP-adresse.

Vi innhenter og bruker Personopplysninger når dette er nødvendig for å levere en fungerende nettside med en korrekt presentasjon av innholdet og med gode ytelser. Innhentingen og bruken av Personopplysninger fra våre brukere skjer som hovedregel etter samtykke fra brukeren.

Bruksdata

Ved bruk av våre nettsider blir følgende data lagret for interne systemrelaterte og statistiske formål:

Navn på besøkte sider, nettleser, operativsystem, forespørrende domene, dato og klokkeslett for tilgangen, søkemotorer benyttet, navn på nedlastede filer, anonymisert IP-adresse og E-handelsdata som f.eks bestilte produkter, pris, antall.

Data blir også lagret i loggfilen til systemet vårt. IP-adresse og andre data som kan tilordnes en fysisk person, er ikke omfattet av dette. Noen lagring eller samkjøring av disse dataene sammen med andre Personopplysninger finner ikke sted.

Den midlertidige lagringen av IP-adressen i systemet er nødvendig for å levere en velfungerende nettside som brukeren kan lese og bruke. IP-adressen til brukeren lagres under økten.

Dataene blir slettet så snart de ikke lenger er påkrevet for sitt formål. Data som er lagret for å kunne levere en velfungerende nettside, slettes når den aktuelle økten er avsluttet. Registreringen av slike data i loggfiler eller for øvrig i systemene er nødvendige for driften av nettsidene. Det er dermed ingen innsigelsesmulighet mot dette.

Registrering

På våre nettsider tilbyr vi brukerne muligheten til å registrere seg og i den forbindelse oppgi egne Personopplysninger til oss. Dataene blir lagt inn via et inntastingsfelt, formidlet til oss og lagret. Dataene blir ikke gitt videre til tredjeparter. Følgende data behandles under registreringsprosessen:

Fullstendig navn (ev fullstendig foretaksnavn), e-postadresse, adresse (faktura- og ev. avvikende leveringsadresse, valgfritt: utleveringsstedets adresse), telefonnummer og alternativt fødselsdato. På tidspunktet for registreringen blir i tillegg følgende data lagret:

- Innloggingsdato og - klokkeslett
- Dato og klokkeslett for når kontoen ble opprettet
- IP-adresse

En registrering er i brukerens interesse ved at bestillingsdata som ligger i kundekontoen hos oss vil lette og effektivisere fremtidige henvendelser og bestillinger. Hvis du som bruker ikke ønsker at en kundekonto opprettes, kan du også gjerne bestille som gjest hos oss.

Dataene blir slettet når de ikke lenger er nødvendige for det formålet de ble innhentet for.

Mht. oppfyllelse av en avtale så kan det være nødvendig å lagre Personopplysninger for å oppfylle kontraktmessige eller lovbestemte forpliktelser etter at levering er skjedd eller avtalen er avsluttet.

Vi er opptatt av at Personopplysningene vi har lagret om deg er riktige og oppdaterte. Hvis du oppdager at opplysningene vi har lagret om deg er feil, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med oss. Dette gjelder også dersom du ønsker at de lagrede opplysningene skal slettes.

Når det gjelder krav om sletting er det et unntak for de opplysninger som er nødvendig for at vi skal kunne levere en tjeneste som du fremdeles ønsker å ha tilgang til, eller som det er lovpålagt å oppbevare i en nærmere bestemt periode.

Du har også rett til dataportabilitet. Dette innebærer at du blant annet får mulighet til å ta med deg dine Personopplysninger i et maskinlesbart format.

Du har videre rett til å motsette deg behandling av personopplysninger og rett til å motsette deg profilering og automatiserte avgjørelser. Dette medfører at du kan kreve at dine personopplysninger ikke analyseres for å avdekke din adferd, preferanser, evner eller behov. Dette gjelder likevel ikke dersom behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale som du har inngått med oss eller dersom du tidligere har gitt ditt uttrykkelige samtykke til behandlingen (og ikke trukket dette tilbake).

Dersom du mener vi ikke følger denne personvernerklæringen eller gjeldende lovgivning kan du klage til oss, eller eventuelt til Datatilsynet.

Kontaktskjema

Dersom du ønsker å be om innsyn, retting eller sletting eller har spørsmål til hvordan vi behandler dine Personopplysninger kan du kontakt oss via lampegiganten.no/personvern eller ved å sende en e-post til personvern@lampegiganten.no.

Vi innhenter ditt navn og din e-postadresse via kontaktskjemaet.

Vi innhenter ditt samtykke til databehandlingen som din henvendelse forutsetter at du sender dette til oss og det henvises herunder til denne personvernerklæringen.

Alternativt vil det ved bruk av e-post være slik at Personopplysningene som oppgis med e-posten blir lagret.

Vi bruker opplysningene til å behandle din sak og til å ta kontakt med deg. Opplysningene blir ikke bruk til markedsføring eller videreformidlet til tredjeparter.

Personopplysningene blir slettet så snart de ikke er nødvendige. Ved bruk av kontaktskjemaet eller e-post vil opplysninger innhentet slettes innen syv dager etter at saken er endelig avsluttet.

3. Vårt behandlingsgrunnlag for dine personopplysninger

Under gjeldende personvernlovgivning så må Lampegiganten basere behandling av Personopplysninger på et rettslig grunnlag. Vår databehandling baseres på et eller flere av følgende:

 1. det er gitt samtykke fra deg til behandling av sine personopplysninger for ett eller flere spesifikke formål,
 2. behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale som du er part i, eller for å gjennomføre tiltak du ber om før en avtaleinngåelse,
 3. behandlingen er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse som påhviler den behandlingsansvarlige, herunder regnskap, bokføring og garantier
 4. behandlingen er nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse eller utøve offentlig myndighet som den behandlingsansvarlige er pålagt,
 5. behandlingen er nødvendig for formål knyttet til de berettigede interessene som forfølges av den behandlingsansvarlige eller en tredjepart, med mindre den registrertes interesser eller grunnleggende rettigheter og friheter går foran og krever vern av personopplysninger, særlig dersom den registrerte er et barn

4. Hvordan blir mine Personopplysninger benyttet, og videreformidles de ev. til tredjeparter og til hvilket formål skjer dette?

De Personopplysningene som du har gitt oss bruker vi til å svare på dine forespørsler og gjennomføre dine bestillinger. Når vi påtar oss en forhåndsytelse som f.eks. salg mot faktura kan vi benytte dine opplysninger til kredittsjekk.

Videreformidling eller annen formidling av dine Personopplysninger til tredjeparter skjer kun når videreformidlingen er nødvendig for å gjennomføre avtalen eller til betalingsformål (f.eks. til transportør eller finansieringsselskap) eller der du uttrykkelig har gitt ditt samtykke. Dessuten har vi rett til å gi Personopplysninger videre for inkassoformål og forbeholder oss retten til datautveksling med ifm ivaretagelse av sikkerhet i bred forstand (f.eks. kredittopplysningsbyråer), forutsatt at dette ikke er i strid med lov.

Av og til vil vi be om informasjon i form av anonyme spørreundersøkelser. Vi bruker slike undersøkelser for å forbedre vårt tilbud og alltid være aktuelle. Disse spørreundersøkelsene er frivillige og dataene behandles fortrolig.

Bazaarvoice

Etter ditt kjøp hos oss tar vi kontakt med deg. Vi bruker Bazaarvoice (Bazaarvoice Inc., 10901 Stonelake Blvd., Austin, Texas 78759) til å optimere vårt produkttilbud og vår service, ved at vi målrettet spør deg om din mening.

Bazaarvoice er et sertifisert foretak i henhold til Privacy Shield ordningen mellom EU og USA, og legger til grunn visse personvernrettslige forpliktelser. I den grad det er nødvendig for å oppfylle vår avtale, gir vi denne serviceleverandøren tilgang til Personopplysninger (primært navn og e-postadresse). Serviceleverandøren er avtalemessig forpliktet til å behandle alle data strengt fortrolig og i samsvar med relevant lovgivning i tillegg til at det er avtalemessig forbudt å behandle opplysningene for andre formål enn de som er avtalt.

Dataene blir slettet når de ikke lenger er nødvendige for oppnåelsen av målet for innhentingen av disse.

Brukeren kan når som helst protestere mot å motta ytterligere e-poster ved å klikke på avregistreringslinken.

Betaling

Betaling med kredittkort skjer via BS PAYONE GmbH (VISA, MasterCard, Maestro eller American Express). Du må registrere kredittkortinformasjonen din. Disse dataene lagres direkte hos BS PAYONE GmbH via en 128-bit SSL-kryptering.

For å gjennomføre betaling bruker vi også betalingssystemene til den eksterne betalingsleverandøren PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (heretter "PAYPAL"). Så fremt du f.eks. ønsker å betale med kredittkort eller PayPal blir det automatisk opprettet en forbindelse til valgt online betalingssystem via et teknisk grensesnitt. De betalingsdata som er angitt av deg, blir utelukkende overført til tjenesteleverandøren via en kryptert forbindelse, der formålet er gjennomføring av betaling, og der lagring og behandling skjer. Behandling av data skjer for å gjennomføre betaling, og der betalingsopplysningene fra PAYPAL kan måtte gis videre til den betalingsinstitusjon du har angitt for å starte og autorisere betaling. Hvis du velger PAYPAL som betalingsmetode, ledes du av PAYPAL via et grensesnitt direkte til det aktuelle betalingssystemet; der du selv autoriserer betaling ved angivelse av dine tilgangsopplysninger.

Ved valg av betalingsformen kjøp på faktura og med ditt tilhørende samtykke til behandling av Personopplysninger blir disse (fornavn, etternavn, fødselsnummer, adresse, e-post, telefonnummer, fødselsdato, IP-adresse, kjønn) sammen med de nødvendige opplysningene for gjennomføring av kjøpet (artikkel, fakturabeløp, forfall, totalt beløp, fakturanummer, mva., valuta, bestillingsdato og bestillingstidspunkt) overført til vår partner Klarna AB (556737-0431, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm. For å kontrollere identiteten og kredittverdigheten til kunden spør vår partner etter informasjon i offentlig tilgjengelige databaser samt fra kredittopplysningsselskap. Tilbyderne av disse informasjonstjenestene og eventuell kredittinformasjon samt mer informasjon om behandlingen av dine Personopplysninger etter overføring til vår partner Klarna AB, finner du i deres personvernerklæring: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/EID/nb_no/invoice?fee=0.

Informasjonen vi mottar om den statistiske sannsynligheten for et gitt betalingsutfall benyttes av vår partner Klarna AB til en beslutning om gjennomføring eller avslutning av avtaleforholdet. Du har mulighet til å fremlegge ditt standpunkt ved å ta kontakt med vår partner Klarna AB og eventuelt be om en revurdering av deres beslutning og begrunnelse. Du kan når som helst tilbakekalle ditt samtykke overfor Klarna. Likevel har Klarna fortsatt rett til å behandle og overføre dine Personopplysninger i den grad dette er nødvendig for en avtalemessig gjennomføring av betaling eller som følger av lov eller forskrift eller der dette bestemmes av en kompetent domstol eller myndighet.

Varsling om status for din bestilling

Etter at bestillingen er gjennomført vil du motta en e-post med statusoppdateringer for bestillingen din og leveransestatus. På slutten av hver e-post er det en link hvor du til en hver tid kan melde deg av disse e-postene. Vi sender disse varslene for å gi deg best mulig service.

Vi benytter oss av tjenestene til parcelLab GmbH, Schillerstraße 23a, 80336 München for å kunne sende deg disse statusoppdateringene. parcelLab mottar de nødvendige personopplysningene (fullt navn, adresse, bestillingsnummer og e-postadresse) slik at de kan opprette disse statusoppdateringene. Dine personopplysninger blir kun brukt for å oppfylle dette formålet. Mer informasjon om personvern til parcelLab finner du i deres personvernerklæring: https://parcellab.com/en/privacy-policy/

Forsendelsestjenesteleverandør

Levering av bestilte varer skjer i samarbeid med leverandører av logistikk og transporttjenester. Til disse partnerne kan vi overføre følgende opplysninger ifm. med levering, sporing eller avbestilling av de bestilte varene: Fullt navn, full adresse, e-postadresse og mobil - og fastlinje telefonnummer.Informasjon om utlevering til ønsket ServicePoint kan det også opplyses om.

Juridisk bindende pålegg om utlevering

Vi kan bli pålagt av kompetent myndighetene å utlevere informasjon, herunder dine Personopplysninger. Slike pålegg vil vi etterkomme.

5. Henvisning til eksterne tjenester på sosiale medier

På våre nettsider har vi linker til sosiale medier som Facebook, Instagram, Pinterest, YouTube og Twitter. Linking skjer via et symbol på våre nettsider svarer til logo for aktuell sosial medieplattform og som har en tilhørende link bak seg til våre tilhørende sosiale mediesider. Social Plugins (som Facebooks "Liker"-knapp) er ikke integrert her.

Vi overfører ikke Personopplysninger til sosiale medier når vi gjennomfører henvisninger dit. Dette er ordinære hyperlinker der det som regel ikke foregår noen dataoverføring. Når du klikker på linken, blir du videreført direkte til vår side hos det aktuelle sosiale mediet. En dataoverføring foregår kun i den grad du er innlogget på din brukerkonto for tilsvarende sosiale medie. Du kan da linke eller dele innhold fra våre nettsider direkte med sosiale medier og mht. til YouTube, se på videoer via vår YouTube-kanal. Det aktuelle sosiale mediet registrerer dermed under visse omstendigheter hvilket innhold du har sett på våre nettsider. Vi linker til følgende ansvarlige sosiale medier:

 • For Facebook og dens Internett-sider: Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA.
 • For Instagram og dens Internett-sider: Instagram, LLC, 1601 Willow Rd. Menlo Park, CA 94025, USA.
 • For Pinterest og dens Internett-sider: Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA.
 • For YouTube og dens Internett-sider: YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., St. Bruno, CA 94066, USA.
 • For Twitter og dens Internett-sider: Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA.

Mer informasjon om formålet med og omfanget av datainnhenting og om ytterligere behandling og bruk av dine data av den aktuelle sosiale medietjenesten kan du få fra Personvernsbestemmelsene til den aktuelle tjenesten. Disse kan ses på Internett:

Under de nevnte linkene finner du blant annet også informasjon om innstillingsmuligheter for å beskytte din private sfære og om videre rettigheter vedrørende innhenting, behandling og bruk av dine data hos den aktuelle sosiale medietjenesten.

Du er selv ansvarlig for dataoverføringen til nevnte sosiale medietjenester, da du gjennom innlogging på din aktuelle sosiale mediekonto og bruk av aktuelle linker selv aktivt initierer den etterfølgende databehandlingen som skjer gjennom det aktuelle sosiale mediet.

6. Hvilke sikkerhetstiltak har vi tatt for å beskytte dine data?

Våre databaser blir beskyttet med fysiske og tekniske tiltak samt prosesstiltak, som begrenser tilgangen til informasjon til spesielt autoriserte personer i samsvar med denne Personvernerklæringen. Vårt informasjonssystem befinner seg bak en programvare-brannmur for å forby tilgang fra andre nettverk som har forbindelse med Internett. Kun ansatte som har behov for informasjonen til å oppfylle en spesiell oppgave, får tilgang til Personopplysninger. Våre medarbeidere er opplært med hensyn til sikkerhet og Personvernspraksis.

Ved innhentingen og overføringen av data over våre Internett-sider bruker vi standardisert SSL-krypteringsteknologi. Personopplysninger blir overført innenfor rammen av bestillingsprosessen via en SSL-kryptering, som gjenkjennes med lås-symbolet i nettleseren og i adresselinjen med tillegget "https://".

Passordet ditt for tilgang til nettsidene våre skal du aldri gi videre til tredjepersoner, og du burde endre dette passordet regelmessig. Utover dette skal du ikke velge samme passord til våre nettsider som du bruker på andre nettsider for en passordbeskyttet tilgang (e-postkonto, nettbank osv.). Når du har forlatt våre sider, skal du logge ut og lukke nettleseren for å unngå at uautoriserte brukere får tilgang til din brukerkonto.

Ved kommunikasjon via e-post kan den fullstendige datasikkerheten ikke garanteres fra vår side.

7. Reklame via e-post (f.eks. nyhetsbrev på e-post)

Hvis du kjøper varer eller tjenester på våre nettsider og/eller legger inn en e-postadresse, kan du motta ordre- og produktrelaterte e-poster fra Lampegiganten.no, uavhengig om du har abonnert på vårt nyhetsbrev eller ei. Formålet med dette er å gi deg skreddersydd reklame til dine faktiske eller opplevde behov og samtidig ikke plage deg med unødvendig reklame. Emarsys setter derfor cookies i din nettleser når du besøker vår nettside. Slike cookies registrerer blant annet hvilke nettleser du bruker, din IP-adresse (kryptert og forkortet) så vel som økt- og cookie-ID. Denne informasjonen gjør det mulig for oss å spore kjøpshistorien din (f. eks. produkter kjøpt og/eller produkt-kategorier søkt etter) segmentert og anonymisert og tilordne dem til din e-postadresse. Du kan deaktivere cookies under nettleser-innstillingene dine. Vi bruker denne kjøpshistorikken til å sende deg personlig tilpassede anbefalinger per e-post. Du kan når som helst motsi mot denne databehandlingen ved å kontakte oss på info@lampegiganten.no. Mer informasjon om Emarsys kan du finne på https://emarsys.com. Det juridiske grunnlaget for denne behandlingen er vår berettigede interesse, som er for markedsføringsformål. Du kan når som helst avslutte abonnementet med kun et enkelt klikk på avmeldingslenken på slutten av hver kampanjee-post, eller ved å sende oss en e-post til info@lampegiganten.no og dermed innvende mot bruken av din e-postadresse for de nevnte formål.

Nyhetsbrev

 1. E-postadresse
 2. Fornavn, etternavn (frivillig)
 3. Fødselsdato (frivillig)
 4. For bedriftskunder: bedriftsnavn

I tillegg blir følgende data innhentet ved registreringen:

 1. IP-adresse for datamaskin som henter
 2. Dato og klokkeslett for registreringen

Vi innhenter samtykke til behandlingen av Personopplysningene i løpet av din registrering, og det henvises herunder til denne Personvernerklæringen.

Det skjer ingen videreformidling av Personopplysninger til tredjeparter i sammenheng med utsending av nyhetsbrev, dataene blir kun brukt til å sende nyhetsbrevet.

Du kan når som helst stanse bruk til reklameformål ved å klikke på avmeldingslinken i nyhetsbrevet eller sende en avmeldingsanmodning til info@lampegiganten.no. Det vil ikke påløpe noen kostnader fra vår side i den forbindelse. Som et resultat blir ikke dataene dine brukt til å sende ut nyhetsbrev.

Innhenting av Personopplysninger under din registrering bidrar til å forhindre misbruk av tjenestene eller av din e-postadresse.

Dine Personopplysninger blir slettet når de ikke lenger er nødvendige for formålet bak innhentingen av disse. E-postadressen blir lagret så lenge abonnementet på nyhetsbrevet er aktivt.

Abonnementet på nyhetsbrevet kan når som helst sies opp av den aktuell brukeren. For dette formålet befinner det seg en tilsvarende link i hvert nyhetsbrev. Dette vil innebære en tilbakekalling av samtykket til lagring av din e-postadresse.

Digioh

Vi samarbeider med Digioh LLC, i San Francisco, 2431 Mission St., CA USA, om å tildele våre brukere et «overlay» som oppfordrer til å registrere seg for å motta nyhetsbrev.

Når der gjelder Personopplysninger, er det kun e-postadressen som avspørres og denne brukes til informasjons- og reklameformål via e-postforsendelse. Brukeren kan når som helst stanse utsendelse av flere e-poster ved å klikke på avmeldingslinken som finnes på slutten av e-post som er sendt av Lampegiganten. Digioh lagrer de innhentede dataene på servere i USA. Disse står utelukkende til disposisjon for statistiske vurderinger for Lampegiganten og blir ikke på noen måte brukt at Digioh. Etter kundens ønske kan disse dataene slettes.

8. Nyhetsbrev-sporing

I vår e-post bruker vi en nyhetsbrevsporing. Dette innebærer at det foretas en vurdering av åpningsraten på e-postene og en klikkvurdering innenfor nyhetsbrevet. Vi bruker denne teknikken til å bestemme graden av interesse for bestemte temaer og måle effektiviteten av våre kommunikasjonstiltak. I dette ligger også vår berettigede interesse. Disse dataene lagres segmentert og anonymisert. Vi utveksler ikke disse dataene med noen, og vi gjør ikke noe forsøk på å fremme "click-throughs" i forbindelse med individuelle e-postadresser.

9. Reklame per post

Eventuelt kan vi bruke dataene som samles inn når du bestiller til å sende deg transaksjons- og/eller produktrelatert informasjon, som tilbud eller kampanje per post. Dersom du ikke samtykker til sending av reklame per post, kan du når som helst informere oss om dette via info@lampegiganten.no eller våre andre kontaktpunkter. Det vil ikke påløpe noen kostnader fra vår side i den forbindelse.

10. Blogg med kommentarfunksjon

For kommentarfunksjonen på denne siden blir det i tillegg til din kommentar også lagret informasjon om tidspunktet for opprettelsen av kommentaren, din e-postadresse, og hvis du ikke poster anonymt, ditt valgte brukernavn.

Vi trenger din e-postadresse for å ta kontakt med deg hvis en tredjepart skulle anse innholdet du har offentliggjort som ulovlig. Vi forbeholder oss også retten til å slette kommentarer dersom de anses som ulovlige av tredjeparter.

Din IP-adresse blir også protokollført og lagret. Denne lagringen av IP-adressen skjer av sikkerhetsmessige grunner og for det tilfellet at den aktuelle personen gjennom en angitt kommentar har krenket rettighetene til en tredjepart eller poster ulovlig innhold.

Kommentarene og de dataene som er forbundet med denne (f.eks. IP-adresse), lagres og blir værende på våre nettsider inntil kommentert innhold er fullstendig slettet, eller kommentarene av juridiske grunner må slettes (f.eks. krenkende kommentarer).

Brukeren kan abonnere på etterfølgende kommentarer. Brukerne mottar en bekreftelses-e-post for å kontrollere om de er innehavere av angitt e-postadresse. Brukerne kan når som helst velge å ikke motta de løpende kommentarabonnementene. Beskrivelsen av hvordan dette gjøres finner du i bekreftelses-e-posten.

11. Live chat

Vi tilbyr chatrådgivning via live chat-programvare fra iAdvize, Erkrather Straße 401, 40231 Düsseldorf. Informasjon om bruk av live chat blir innhentet, lagret og behandlet på serverne til iAdvize i Tyskland. Backup for serveren befinner seg i Irland. Informasjon om personvern til iAdvize: https://privacy.iadvize.com/en/.

Vi tilbyr deg denne tjeneste for å gjøre tilbud med hjelpe- og servicefunksjoner enda mer attraktivt. Dette er vår berettigede interesse i bruk av chat-rådgivning.

12. Ved bruk av våre nettsider blir en cookie lagret på datamaskinen. Hva betyr dette?

Vi bruker såkalte cookies ("cookies") på nettsidene våre. Cookies er små datamengder i form av tekstinformasjon som nettserveren sender til din nettleser. Disse blir lagret på harddisken din. Cookies kan leses kun av den serveren som lagret dem der og får informasjon om hva du har sett når på en nettside. Selve informasjonskapslene identifiserer kun IP-adressen til din enhet og lagrer ingen Personopplysninger, slik som f.eks. ditt navn. Data som lagres i informasjonskapslene blir ikke kombinert med dine Personopplysninger (navn, adresse osv.).

Vi bruker cookies for å gjøre nettsidene våre mer brukervennlige. Noen elementer i våre nettsider krever at den hentende nettleseren også kan identifisere etter å ha skiftet side.

Vi bruker i tillegg cookies på nettsidene våre som gjør det mulig med en analyse av surfeatferden til brukeren.

De konkrete informasjonskapslene som brukes på våre nettsider finner du her. Der finner du også informasjon om bruksformål og lagringsvarighet.

Data som innhentes fra brukeren på denne måten blir anonymisert ved bruk av tekniske tiltak. Dermed er en tilordning av data til brukeren som henter disse ikke lenger mulig. Dataene lagres ikke sammen med andre Personopplysninger.

Du kan selv bestemme om du godtar cookies. Du har for det første valget om å godta alle cookies, om å bli varslet ved lagring av en cookie eller å avvise alle cookies ved å endre nettleserinnstillingene (finnes for det meste under "Alternativer" eller "Innstillinger" i menyene til nettleserne). For det andre kan du fritt bestemme om du gir oss tillatelse å bruke cookies eller ønsker å avvise dette via banneret som vises ved første besøk på nettsidene våre og som henviser til denne Personvernerklæringen.

Med samtykket via banneret godtar du at vi lagrer cookies på enheten din og kan behandle disse for de formålene som er nevnt i denne Personvernerklæringen.

Samtykket kan du når som helst kalle tilbake, se kontaktopplysningene som er nevnt under 1. Rettmessigheten av databehandlingen fra samtykke ble gitt til tilbakekallingen er gjennomført er ikke berørt av dette.

Formålet med bruk av teknisk nødvendige cookies er å forenkle bruken av nettsidene for brukeren. Noen funksjoner på nettsidene våre kan ikke tilbys uten bruk av cookies. Det er nødvendig at nettleseren gjenkjennes etter å ha vært på andre nettsider.

De brukerdata som innhentes gjennom teknisk nødvendige cookies blir ikke brukt ifm. brukerprofiler.

Bruken av analyse-cookies skjer for å forbedre kvaliteten på nettsidene våre og innholdet på disse. Gjennom analyse-informasjonskapslene finner vi ut hvordan nettsidene brukes og kan dermed stadig forbedre vårt tilbud. I dette formålet ligger også vår berettigede interesse i å kunne behandle disse Personopplysninger.

Cookies blir lagret på enheten til brukeren og derfra overført til våre sider. Dermed har du som bruker også fullstendig kontroll over bruken av cookies. Gjennom en endring av innstillingene i din nettleser kan du deaktivere eller begrense overføringer. Allerede lagrede cookies kan slettes når som helst. Dette kan også skje automatisk. Hvis cookies for nettsidene våre deaktiveres, kan kanskje ikke alle funksjoner på nettsidene fungere i fullt omfang.

13. Bruk av tjenester til markedsførings- og analyseformål

a) Vi bruker Google Analytics. Hva betyr det for dine data?

Google Analytics

På våre nettsider bruker vi Google Analytics, en nettanalysetjeneste fra Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Irland ("Google"). Google Analytics bruker såkalte "cookies" (cookies), tekstfiler som lagres på din enhet og gjør det mulig å foreta en analyse av din bruk av nettsidene (jf. 9). Informasjonen som avdekkes gjennom cookies om din bruk av disse nettsidene, blir som regel overført til en server som tilhører Google i USA, og lagres der. I tilfelle en aktivering av IP-anonymisering på disse nettsidene, blir din IP-adresse forkortet først av Google innenfor medlemsstatene i EU eller i avtalestatene innen EØS. Det er kun i unntakstilfeller at den fullstendige IP-adressen overføres til en server som tilhører Google i USA og forkortes der. Google vil, på oppdrag fra operatøren av disse nettsidene, anvende denne informasjonen til å evaluere din bruk av nettsidene, for å sammenstille rapporter over nettsideaktivitetene og for å kunne tilby ytterligere tjenester som er forbundet med nettsidebruken og internettbruken til nettsideoperatøren. IP-adressen som formidles fra din nettleser innenfor rammen av Google Analytics blir ikke sammenstillet med andre data fra Google. Du kan forhindre lagringen av cookies gjennom en tilsvarende innstilling av nettleserens programvare, men vil gjør oppmerksom på at du i så fall ikke kan gjøre full nytte av alle funksjoner på disse nettsidene. Utover dette kan du forhindre registreringen av data generert av informasjonskapsler og relatert til din bruk av nettsidene (inkl. din IP-adresse) til Google, samt behandlingen av disse dataene av Google ved at du går til linken (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB) og laster ned og installerer tilgjengelig nettleser-plugin.

Registreringen med Google Analytics kan du alternativt til installasjon av nettleser-plugin, fremfor alt i nettlesere for mobile sluttenheter, forhindre ved å klikke på følgende link:

Deaktiver Google Analytics

Det legges da en såkalt opt-out-cookie på enheten din, som i fremtiden forhindrer registrering av dine data av Google Analytics ved besøk på disse nettsidene.

Vær oppmerksom på at hvis du sletter informasjonskapslene i nettleserinnstillingene dine, kan dette medføre at også din opt-out-cookie for Google Analytics slettes og evt. må aktiveres igjen på nytt igjen. Nærmere informasjon om funksjonsmåte for Google Analytics og for bruksbetingelsene som gjelder for denne tjenesten, samt Personvernbestemmelsene finner du på https://www.google.com/analytics/terms/no.html eller på https://policies.google.com/privacy?hl=no. Vi ønsker dessuten å informere deg om at Google Analytics brukes på våre nettsider med forlengelsen anonymizeIP, slik at IP-adresser kun forkortet behandles videre for å utelukke en direkte personrelasjon.

b) Vi bruker Mouseflow. Hva betyr dette for deg?

Vi bruker Mouseflow på nettsidene våre. Operatøren av Mouseflow er Mouseflow Aps., Flaesketorvet 68, 1711 København V, Danmark.

Programvaren gjør det mulig for oss å analysere bruksatferden til våre besøkende, der klikk, musebevegelser og lignende på våre nettsider måles og vurderes. Da blir opplysningene som en Tracking Code og cookies registrerer overført til Mouseflow-serveren. Den registrerte IP-adressen blir anonymisert automatisk og utelukkende lagret i denne omgjorte formen. Utover dette blir nettsidebesøkende tilordnet en "unique user identifier (UUID)". Dermed kan Mouseflow registrere tilbakevendende brukere på våre nettsider, uten å måtte opprette en forbindelse til Personopplysninger (slik som f.eks. IP-adressen). Med bruk av nettsidene våre gir du ditt samtykke til bruken av Mouseflow. Via linken https://mouseflow.com/opt-out/ kan du forhindre registreringen og bruken av dine opplysninger med Mouseflow.

Nærmere informasjon om personvernbestemmelsene og bruksbetingelsene for Mouseflow finner du her: https://mouseflow.com/privacy/.

c) På våre nettsider bruker vi retargeting/remarketingteknologier. Hva betyr dette?

På våre nettsider bruker vi teknologier for såkalt Retargeting eller Remarketing. Det innebærer en sporingsprosess der den besøkende på en nettside markeres og deretter på andre nettsider adresseres med målrettet reklame. Vi bruker denne nye teknologien for å utforme tilbudet vårt enda mer attraktivt og for å informere deg om og minne deg på aktuelle tilbud som du allerede har sett på tidligere i vår nettbutikk.

Teknisk, avhengig av retargetingtjenesten, blir det lagret en ekstra cookie eller det brukes cookies som allerede er lagret på nettleseren (jf. 9) som identifiserer deg hhv. din enhet eller din nettleser som internettbruker via den såkalte cookie-ID-en, som regel anonymt, og som protokollfører din søkeatferd, spesielt hvilke nettsider du har hentet hos oss. Cookieen kan deretter leses og vurderes av targetingleverandører som vi samarbeider med (se nedenfor). Dette fører til at du også på andre nettsider vil bli vist reklamer for våre produkter eller anbefalinger om sammenlignbare produkter fra tredjepartstilbydere f.eks. som personlig tilpasset reklamebanner.

Ved tjenestene DoubleClick Remarketing-Pixel og Facebook-Remarketing oppfyller såkalte Web-Bugs en lignende funksjon som cookies, som likevel ikke kan merkes av deg som bruker av våre nettsider. Web-Bugs eller "clear GIFs" er små ca. 1*1 piksel store GIF-filer som kan skjules i annen grafikk, e-post osv. Web-Bugs sender din IP-adresse, internettadressen (URL) på det tidspunktet som Web-Bug ble sett på, din nettlesertype, samt tidligere lagrede cookieinformasjon til en nettserver.

Dataene som er samlet om din surfeatferd via cookies eller Web-Bugs kan ikke brukes til å identifisere deg personlig som besøkende på våre nettsider. Dataene bruker vi til å forbedre vårt tilbud og til å vurdere brukeratferden på våre nettsider (f.eks. reaksjoner på reklamekampanjer), en annen bruk eller videreformidling til tredjeparter skjer ikke. Disse dataene er anonyme og ikke kombinert med personlige data på din enhet eller med en database. Under visse omstendigheter bruker vi denne teknologien også i vårt nyhetsbrev.

For å hindre Web-Bugs på nettsidene våre kan du bruke verktøy som f.eks. webwasher, bugnosys eller AdBlock. For å forby Web-Bugs i vårt nyhetsbrev, stiller du inn e-postprogrammet slik at HTML ikke vises i meldingene. Web-Bugs blir også avvist når du leser e-posten offline. Uten ditt samtykke kommer vi ikke til å bruke Web-Bugs for å samle inn Personopplysninger om deg uten at du merker det eller overføre slike data til tredjepersoner og marketingplattformer.

Google DoubleClick Remarketing-Pixel og Google AdWords Remarketing eller "Lignende målgrupper"

På våre nettsider bruker vi DoubleClick Remarketing-Pixel og Google AdWords Remarketing eller "Lignende målgrupper", begge tjenester fra Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Irland ("Google"). Ved hjelp av denne tjenesten kan vi vise deg reklamebudskap i sammenheng med vår nettbutikk, f.eks. interessante produkttilbud, på nettsidene til andre tilbydere som også bruker disse tjenestene til Google ("Partner" i Google Display-nettverket). Utover dette kan vi, ved hjelp av Google AdWords Remarketing på nettsidene til andre tilbydere i Google Display-nettverket, minne deg på å avslutte din bestilling hvis du nylig har avbrutt en bestilling i vår nettbutikk. Dette skjer ved bruk av informasjonskapselteknologi (jf. 9).

Google lagrer for dette en liten fil med en tallrekke (såkalt cookie-ID) i nettleseren din for å merke deg som besøkende på våre nettsider og registrere flere anonyme data via bruken av våre nettsider. Cookie-ID blir lagret av oss og tjener til entydig identifisering av nettleseren din og ikke til identifisering av din person. Personopplysninger om deg blir ikke registrert eller lagret via denne tjenesten.

Google Remarketing bruker vi også på tvers av enheter. Det betyr at hvis du f.eks. begynner kjøpet i vår nettbutikk på din smarttelefon og avslutter det på den bærbare PC-en, kan vi også nå deg med de tidligere nevnte personlig tilpassede reklamebudskapene på de andre enhetene du bruker. Dette skjer likevel kun så fremt du har gitt ditt samtykke overfor Google til at Google knytter sammen din nett- og app-leseratferd og informasjon fra din Google-konto brukes til personlig tilpasning av annonser som du ser på nettet. Google bruker i dette tilfellet opplysninger fra denne registrerte brukeren sammen med Google Analytics-data for å opprette og definere målgruppelister for enhetsovergripende Remarketing. For å støtte denne funksjonen blir Google-autentifiserte ID- er for denne brukeren registrert av Google Analytics. Disse dataene tilknyttes midlertidig av Google med våre Google Analytics-data for å danne våre målgrupper.

Kontroller personverninnstillingene i Google-kontoen din for eventuelt å forhindre at Google knytter sammen din nett- og app-leseratferd med din Google-konto.

Vi vil minne deg om avbrutte bestillinger i nettbutikken via melding. I den sammenheng overføres det ikke Personopplysninger til Google, men kun informasjon om at en bestilling var underveis i den registrerte cookie-ID-en hos oss i nettbutikken, og at bestillingen ble avbrutt, samt totalpris på den tilsiktede bestillingen.

Ytterligere informasjon om Remarketing-tjenester fra Google, enkeltdetaljer for databehandlingen via disse tjenestene og tilhørende personvernbestemmelser fra Google finner du under https://policies.google.com/technologies/ads?hl=no.

Du kan permanent deaktivere Googles bruk av cookies ved å laste ned og installere en nettleserplugin fra følgende link (https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=no) eller klikke link for stans i den uthevede grå boksen nede i dette avsnittet og deretter ev. følge de ytterligere anvisningene. Ved hjelp av visningsinnstillingene til Google kan du selv påvirke hvilke annonser du ser og deaktivere tilpassede annonser.

Criteo

På våre nettsider bruker vi dessuten Criteo-Services ("Criteo"), en tjeneste fra Criteo SA, Rue Blanche, 75009 Paris, Frankrike (http://www.criteo.com). Denne tjenesten er også en Retargeting-tjeneste som beskrevet generelt ovenfor, som forbinder et stort antall tredjeparts leverandører i et nettverk for å kunne levere brukerrelaterte reklameannonser og andre former for reklame i så stor båndbredde som mulig.

Criteo lagrer ved besøk på våre nettsider en anonym nettlesercookie i nettleseren din ("Tagging"). Som "tagget" bruker får du en anonym merking, som ifølge Criteo ikke registrerer Personopplysninger. Denne nettlesercookieen implementerer de produktene som du har sett på våre nettsider, hhv. de nettsidene du har besøkt. Via nettlesercookieen er det mulig å gjenkjenne deg også ved besøk på andre nettsider der operatørene også bruker Criteo, samt å vise deg målrettede og interesserelaterte reklameannonser fra oss. Ytterligere informasjon om Criteo, detaljer vedrørende databehandling via denne tjenesten og tilhørende personvernbestemmelser fra Criteo finner du på https://www.criteo.com/privacy/.

For å deaktivere bruken av Criteo i nettleseren, klikker du på tilhørende link i den gråmerkede boksen lenger ned i dette avsnittet.

Google AdWords Conversion Tracking

På våre nettsider bruker vi funksjonen Google AdWords Conversion Tracking, en tjeneste fra Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Irland ("Google"). Hvis du klikker på en AdWords-annonse koblet av Google, blir det lagret en såkalt Conversion-Tracking-cookie på datamaskinen. Denne cookieen er aktiv i 30 dager og inneholder ingen Personopplysninger, slik at vi ikke kan identifisere deg personlig.

Ved hjelp av Conversion Tracking kan vi og Google gjenkjenne hvilke AdWords-annonser du har klikket på og om du via denne annonsen ble ført til våre nettsider, så fremt du besøker våre nettsider og har en cookie som ikke er utløpt på tid. Vi har en egen cookie som skiller seg fra informasjonskapslene til andre kunder i denne Google-tjenesten, slik at vi kan gjennomføre en rekkeviddemåling som gjelder vår cookie og ikke for alle nettsider for kunder av Google-tjenesten AdWords. Cookieen tjener til å opprette en egen Conversion-statistikk over kunder som besøker nettsidene våre via AdWords-annonser.

Vil du stanse Google AdWords Conversion Tracking, må du deaktivere lagringen av Google Tracking-cookies i innstillingene i nettleseren din. Du vil da ikke bli del av vår Conversion-Tracking-statistikk.

Ytterligere informasjon om Google AdWords Conversion Tracking og detaljer mht databehandlingen som finner sted i tjenesten og tilhørende personvernbestemmelser fra Google finner du under https://policies.google.com/technologies/ads?hl=no.

Samtlige tjenester blir brukt til reklame- og markedsføringsformål med målsetningen å gjøre vårt tilbud mer attraktivt og gi deg en fin innkjøpsopplevelse.

Optimizely

Våre nettsider bruker Optimizely, en nettanalysetjeneste fra Optimizely, Inc. ("Optimizely"). Optimizely bruker såkalte "cookies" (cookies) som lagres på din enhet og gjør det mulig med en analyse av din bruk av nettsidene. Informasjonen som avdekkes gjennom cookies om din bruk av disse nettsidene, blir som regel overført til en server som tilhører Optimizely i USA, og lagres der. I tilfelle en aktivering av IP-anonymisering på disse nettsidene, blir din IP-adresse forkortet først av Optimizely innenfor medlemsstatene i EU eller i avtalestatene innen EØS. Det er kun i unntakstilfeller at den fullstendige IP-adressen overføres til en server som tilhører Optimizely i USA og forkortes der. På oppdrag fra operatøren av disse nettsidene vil Optimizely bruke denne informasjonen til å evaluere din bruk av nettsidene, for å sammenstille rapporter over nettsideaktivitetene. IP-adressen som formidles fra din nettleser innenfor rammen av Optimizely blir ikke sammenført med andre data fra Optimizely.

Du kan forhindre lagringen av cookies gjennom en tilsvarende innstilling av nettleserens programvare, men vi gjør oppmerksom på at du i så fall ikke kan gjøre full nytte av alle funksjoner på disse nettsidene.

Utover dette kan du når som helst deaktivere Optimizely-Tracking (og dermed forhindre registreringen av data produsert av cookieen og relatert til din bruk av nettsidene – inkl. din IP-adresse – til Optimizely, samt behandlingen av disse dataene av Optimizely) ved at du følger anvisningene på http://www.optimizely.com/opt_out.

Prudsys

Disse nettsidene bruker Prudsys for personlige produktanbefalinger. Til dette bruker Prudsys din shoppinghistorikk. Herunder faller spesielt artikler og produktkategorier som du allerede har sett en gang, søkt eller kjøpt. Disse dataene blir lagret i pseudonym form og behandlet av prudsys AG, Zwickauer Straße 16, 09112 Chemnitz, Tyskland. Vi bruker disse dataene for å tilby deg personlige produktanbefalinger og dermed forbedre din shoppingopplevelse. Du kan protestere på denne analysen av surfeatferden når som helst. Vær oppmerksom på at vi da i denne nettleseren heller ikke lenger kan tilby anbefalinger som er personlig tilpasset deg.

Personifisert produktlistefremvisning

Vi setter den operasjonelle plattformen for odoscope GmbH, Lichtstr. 25, 50825 Köln („odoscope“) på vår nettside. Her handler det om en teknisk løsning, for i nåtid først og fremst å kunne vise deg situasjonsrelaterte produkter, som for deg og din innkjøpssituasjon er mest aktuell. Til dette formålet overfører vi data, som vi har løftet til din surfingsopptreden, til odoscope plattformen. Disse analyserer disse dataene. Her dreier det seg om følgende dataopplysninger:

 1. Analyseinformasjonen, som blir hevet gjennom analyseverktøyet (Verktøy, som brukes av kunder)
 2. [eventuelt ytterligere kategorier – som blir supplert av kunden]

Videre bruk av odoscope Cookies. Cookies er små datafiler, som blir lagret på din datamaskin ved hjelp av sine nettlesese. Lagrede cookies informasjon dreier seg utelukkende om odoscopes interne og tekniske informasjon, odoscopene blir tilordnet til brukeren. Her dreier det seg om følgende informasjoner:

 1. hvilke systeminnstillinger odoscope sist har brukt for brukeren og
 2. i hvilken testgruppe odoscope tilfeldigvis har brukt for brukeren

Tips: Cookies fra odoscope lagreringen opplysninger fra brukerene. Odoscope lagrer verken personopplysninger, eller sesjonsinformasjon, som eksempelvis gjennom kunden(brukeren) bruker nettlesere eller det brukte sluttverktøyet, i denne cookien. Hvis du ikke ønsker at cookies skal bli lagret, kan du innstille de passende instillingene i din nettleser. Du kan også innstille at din nettleser må spørre deg om du er innforstått med settingen av cookier før disse settes. Til enhver tid er det også mulig å slette de cookiene som allerede er lagret. Hvordan alt fungerer i detaljer, kan du lese i instruksjonene til din nettleser-produsent. Hvis du ikke aksepterer noen cookies, kan dette i enkelttilfeller føre til funsjonsbegrensninger på nettsiden. Odoscope opptrer som en data-prosessor under Art. 28 GDPR utelukkende under vår kontroll og våre instruksjoner.

Microsoft Bing Ads

Disse nettsidene bruker Remarketing-teknologien "Bing Ads" fra Microsoft Corporation (One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA). Da blir en cookie fra Microsoft lagret på din enhet ("Conversion-cookie") når du kommer til våre nettsider via en Microsoft Bing-annonse. Microsoft og "Bing Ads"-kunder kan dermed gjenkjenne at det ble klikket på annonsen og at det dermed ble gjennomført en videreføring til våre nettsider. På denne måten kan du gjennom målrettede produktanbefalinger og interessebasert reklame på nytt tiltales på sidene til Microsoft og andre "Bing Ads"-kunder. Informasjonen som er innhentet ved hjelp av Conversion-cookies tjener til å opprettet Conversion-statistikker. Vi får vite totalt antall brukere som har klikket på en Microsoft Bing-annonse og slik har blitt ledet til våre nettsider. I tillegg blir flere anonyme data (f.eks. antall sidehentinger og varighet på nettsidene) innhentet. Vi får ingen informasjon som en bruker kan identifiseres personlig med.

Du kan avvise reklame fra Microsoft ved at du går til opt-out tjenesten fra Microsoft her: https://account.microsoft.com/privacy/ad-settings/signedout?lang=nb-NO. Ytterligere informasjon om Personvern hos Microsoft og cookies som brukes av Microsoft finner du i personvernerklæringen til Microsoft: https://privacy.microsoft.com/nb-no/privacystatement.

Formidling via affiliate-nettverk

Lampegiganten samarbeider med diverse affiliate-nettverk. I slike nettverk er diverse utgivere (av nettsider) registrert og våre produkter vil reklameres for på disse affiliate partnernes nettsider. Så fremt du klikker på en av reklameannonsene som er koblet til oss, føres du videre til våre nettsider. For beregning av formidlingsprovisjonen til affiliate-nettverket brukes cookies. Fordi formidlingen kan tilordnes entydig til en utgiver, blir riktige provisjoner beregnet. Data som tilkommer fra affiliate-nettverket kan også sendes videre til affiliate-plattformen eller utgiveren som har initiert formidlingen. Konkret samarbeider vi med følgende nettverk:

Adtraction

Rettslig grunnlag for lagring av informasjonskapslene er samtykke. Videre behandling av data innenfor rammen av affiliate nettverket skjer over et tidsrom på tre år på grunnlag av punkt 3 nr ii) og nr v) ovenfor.

Du kan stoppe lagringen av cookies gjennom dine innstillinger i nettleseren.

14. Rettigheter for de berørte

Hvis Personopplysninger om deg blir behandlet har du følgende rettigheter overfor den behandlingsansvarlige:

Opplysning, korrigering, begrensning av behandling og sletting

Du har til enhver tid rett til kostnadsfri opplysning om de opplysninger som er lagret om deg, opprinnelsen til disse og mottakerne, samt formålet med databehandling via våre nettsider. Utover dette har du rett til å korrigere, slette og begrense behandlingen av dine Personopplysninger, så fremt de rettslige forutsetningene til dette foreligger. Ved gjentatt henvendelse kan det kreves et beløp betalt av deg.

Rett til dataoverføring

Du har rett til å motta de aktuelle Personopplysningene som du har stilt til disposisjon for oss, i et strukturert, vanlig og maskinlesbart format. Vi kan oppfylle denne rettigheten ved å stille en csv-eksport om de behandlede Personopplysningene til disposisjon.

Rett til opplysning

Hvis du har gjort din rett til å kreve korrigering, sletting eller begrensning av databehandling gjeldende overfor den ansvarlige, er denne forpliktet til å meddele denne korrigeringen eller slettingen av opplysningene eller varsle om begrensning av behandling til alle mottakere som de aktuelle Personopplysningene ble avslørt til, med mindre dette er umulig eller er forbundet med et uforholdsmessig tidsforbruk.

Du har rett til å opplyses om disse mottakerne fra den behandlingsansvarlige.

Innsigelsesrett

Du har rett til å fremme innsigelse mot behandling av Personopplysninger som skjer på grunnlag av punkt 3 nr. iii) og nr. v) ovenfor dersom det foreligger særskilt grunner; dette gjelder også for profilering.

Den ansvarlige databehandler skal da ikke fortsette å behandle de aktuelle Personopplysningene med mindre det foreligger tungtveiende grunner for behandlingen, som overstiger dine interesser, rettigheter og friheter, eller behandlingen tjener til avbetaling, utøvelse eller forsvar ved rettslige krav.

Hvis de aktuelle Personopplysningene behandles for å drive direkte reklame, har du når som helst rett til å komme med innsigelse mot databehandlingen av de aktuelle Personopplysningene med formål å legge inn den typen reklame; dette gjelder også for profilering, så lenge det står i direkte forbindelse med slik direktereklame.

Hvis du fremmer en innsigelse mot databehandlingen for formål med direktereklame, vil dine Personopplysninger ikke lenger behandles for dette formålet.

Du har rett – uaktet direktiv 2002/58/EF – å utøve dine rettigheter mht. helautomatiske prosesser der tekniske hjelpemidler brukes, se punkt om slike automatiske avgjørelser nedenfor.

Mulighet til å trekke tilbake samtykke

I tillegg kan du til enhver tid trekke tilbake gitte samtykker med fremtidig virkning overfor kontaktopplysningene som er angitt nedenfor.

Automatisk avgjørelse i enkelte tilfeller inkludert profilering

Du har også rett til en avgjørelse som ikke utelukkende er basert på automatisk behandling - inkludert profilering. Dette gjelder ikke når avgjørelsen

 1. er nødvendig for inngåelse eller oppfylling av en avtale mellom deg og den behandlingsansvarlige,
 2. er tillatt på grunnlag av lov eller forskrift
 3. skjer med ditt gyldige samtykke

Vedrørende tilfellene nevnt i (1) og (3) skal den behandlingsansvarlige ta rimelige tiltak for å ivareta dine grunnleggende rettigheter og friheter samt dine berettigede personverninteresser.

Rett til å klage til en tilsynsmyndighet

Klage mot oss angående ditt personvern kan rettes til Datatilsynet.

15. Endringer av denne Personvernerklæringen

Vi forbeholder oss retten til å foreta endringer på denne Personvernerklæringen fra tid til annen og uten forvarsel. Du anbefales derfor regelmessig å følge opp denne Personvernerklæringen.

Versjon september 2020

Lampenwelt GmbH

Lampegiganten.no

 • 1 200 000 produkter på lager
 • 30 dagers åpent kjøp
 • Topp kundeservice og eksperthjelp

Dra fordel av eksklusive rabatter kun for abonnenter på nyhetsbrevet!

Registrer deg nå for vårt gratis nyhetsbrev og spar i dag!

100 kr rabattkode

*Rabattkoden er gyldig i 21 dager fra mottakelse og gjelder bestillinger med en minimumsverdi på 750 kr. Kun en rabattkode per kunde og for én bestilling. Kan ikke kombineres med andre kuponger eller koder og kan ikke senere trekkes fra en regning. Gjelder ikke for unntatte merker og produsenter.