Lys opp kontoret: tips for motiverte medarbeidere

Lys_paa_arbeidsplassen_stor_001

På en arbeidsplass på kontor kan man lett komme inn i en ond sirkel: anstrengte øyne fører til mangel på konsentrasjon og dermed også til demotivasjon og lite effektivitet i arbeidet, selv om det er mange viktige oppgaver som må utføres! Ville det ikke være supert med en ekstrem enkel måte å fjerne roten til dette problemet? Man kan kanskje ikke forandre selve medarbeideren, men med litt mer komfort og litt mindre belastning på øynene kan du gi stor motivasjon. Alt du trenger til dette er det riktige lyset på arbeidsplassen.
Lys_paa_arbeidsplassen_002
Mange mennesker har arbeidsplassen sin foran en skjerm på et kontor. De behandler kunder med digitale datafiler, regninger, brev, arkitekturplaner osv. Alle disse oppgavene krever at øynene henger med og er fullt konsentrert til enhver tid. En hel dag foran skjermen er en stor belastning for øynene. Dersom det i tillegg er feil belysning på kontoret kan dette etter hvert også føre til en permanent skade. Dette har ført til en normalisering av lysdesignet på arbeidsplassen slik at riktig belysning er obligatorisk for selskapene. En annen viktig fordel med å velge riktig belysning er motiverte medarbeidere – som selv etter mange timer kan arbeide effektivt.

De visuelle oppgavene bestemmer utformingen på kontorbelysningen

Lys_paa_arbeidsplassen_004Det nødvendige lyset på et kontor er avhengig av hvilke oppgaver som skal utføres. Har du noen gang tenkt over at det er lettere å se bildene i et magasin enn det er å lese den lille teksten under bildene dersom du sitter i stua? Det er med andre ord stor forskjell i behovet for lys dersom man vil se på et bilde, eller om man vil studere noen detaljer nærmere. På kontoret er belysningsstyrken og blendings- og refleksjonen i lyset svært viktig, slik at det kan redusere skygger og ensartet lyskvalitet. Altså er det mye som skal tas hensyn til ved valg av kontorbelysning. Blending kan for eksempel igjen deles inn i direkte blending fra synlige lyskilder og indirekte blending fra refleksjoner og reflekterende flater. Medarbeiderne må ikke bli blendet, verken direkte eller indirekte, og det må ikke skapes skygger. I tillegg til dette er det også viktig at medarbeiderne ikke blir forvirret av ulik intensitet i belysningen.

Forskjellige kategorier i kontorbelysningenLys_paa_arbeidsplassen_001

En balansert kontorbelysning består av to hovedtyper lys: Almennbelysning og belysning rundt den enkelte arbeidsplassen. Allmennbelysningen skal skape den grunnleggende belysningen i rommet slik at man kan orientere seg og utføre oppgaver som skanning, kopiering osv. Belysningen rundt hver arbeidsplass bør være individuell og tilpasset de oppgavene som skal utføres. For en som driver med arkitekttegninger er man for eksempel avhengig av et godt og riktig lys i enda større grad enn de som jobber foran en dataskjerm. Lyset må da være godt tilpasset innen belysningsstyrke, jevnhet og blending.

  • For allmenn belysningen kan man gjerne velge store innbygningslamper eller takmonterte armaturer med diffusor eller gitter som hindrer blending.
  • For plassbelysningen anbefales kontorstålamper i store kontorrom og gjerne også en skrivebordslampe på hver arbeidsplass. Dette kan også fungere godt på enkeltkontorer. På denne måten kan lyset tilpasses individuelt etter de visuelle oppgavene som skal utføres på hver arbeidsplass.
  • For plassbelysningen i konferanserom og representative enkeltkontorer kan også gjerne pendellamper bli benyttet. I likhet med spisebordet hjemme vil et slikt lys sette fokuset på det som foregår på bordet, og derved gi et optimalt lysforhold.
  • Etter forskriftene for medarbeidernes sikkerhet må firmabyggene også være utstyrt med nødbelysning for orientering dersom brann eller andre ulykker skulle forekomme.

Om forfatter

Relaterte artikler

Legg igjen kommentar

Din e-post adresse blir ikke publisert